3 - бул."Сливница" 147, на кръговото с бул."Левски"

Рекламна площ се намира на калкана на жилищна сграда в бул."Сливница" 147, на кръговото с бул."Левски". Рекламното пано е с добра видимост и обхваща потока от автомобили пътуващи от Grand Mall към център гр. Варна. Конструкцията е с размери 6 м / 15 м.