2 - бул. " Сливница " 93, Нептун

Рекламната площ се намира на калкана на жилищна сграда на бул. ”Сливница” №93. Рекламното пано обхваща потока от автомобили пътуващи към център гр. Варна. Конструкцията е с размери 6 м / 15 м.